Erkekler asetat ululykdaky kwadrat äýnek minimalizm Demirgazyk görnüşli çarçuwalar

Demirgazyk ululykdaky äýnek, işe giden ýa-da boş wagtlarda dynç alýan islendik jenap üçin stilde.

Üýtgedilen äheňli açar köprüsi bilen gözüň tekiz ýokarky çyzgysy, burçda kiçijik gönüburçly metal çeňňek, äýnek dakýan erkeklik stilini güýçlendirýär.

  • Has giňişleýin maglumat

    Öňki gradient reňk zolagy bilen minimalizm dizaýny, jenap adamyň akylly we başarnykly häsiýetini görkezýär.

    Ussatlyk ruhy we müşderi üçin iň oňat önüm hödürlemek pikiri bilen, tehniki işgärlerimiz köpçülikleýin önümçilikdäki tomaşa çarçuwalarynyň her jikme-jigi bilen gyzyklanýar.Materialshli materiallar, bölekler we esbaplar Hytaýda ýokary derejeli üpjün ediji tarapyndan üpjün edilýär we berk we doly hil standartlary bilen berk barlanýar.Müşderimiz üçin ähli taýýar önümi ýokary hilli üpjün edýäris we satuwdan soň doly, oýlanyşykly hyzmat edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Näme edip bileris?

Çarçuwaly material Asetat / Gaýtadan işlemek / Titan / Metal / TR90 / Poslamaýan polat / BIO
MOQ Her reňkde 300 sany
Gurşun wagty Adatça 3-4 aý, sargyt mukdaryna baglydyr
Tölegiň şerti T / T, Paypal, kredit kartoçkasy, iberilmezden ozal 30% goýum we balans

SÖIGHGI HAKYNDA

Dünýäde ýokary hilli, elýeterli gözlükleri dizaýn etmek, ýasamak, öndürmek we eksport etmek boýunça 15 ýyldan gowrak ýöriteleşen, dünýä belli marka ýa-da zynjyr dükanynyň iň möhüm üpjün edijisi we hyzmatdaşy bolduk.Önümlerimiz dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda eksport edilýär.Wenzhou önümçilik merkezimize we Şanhaýyň döredijilik dizaýn merkezine esaslanyp, täze model baradaky bir däli pikirden iň çylşyrymly taslama çenli müşderilerimiziň köp talaplaryny kanagatlandyryp bileris.Epidemiýa ýagdaýynyň agyr döwründe-de ösmegimizi dowam etdirýäris.

- SANATÇYLYK MERKEZLERI -

On ýyldan gowrak wagt bäri, “Hisight” maksat bazaryň talaplaryna laýyk gelýän önümleri öndürmegi maksat edinýär

CEx300

CE

WINS-FDAx300

FDA

GRS- 认证 x300

GRS

HYZMAT HYZMATY

customlogo-new-3
customlogo-mobile-3

BIZI EX sergimiz

1 (2)

Italiýa MIDO 2015

1 (3)

Italiýa MIDO 2018

1 (4)

Italiýa MIDO 2019

- Topar we zawod suratlary -

Wenzhou önümçilik merkezimize we Şanhaýyň döredijilik dizaýn merkezine esaslanýar

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň