Optical Eyewear
Reading glasses
Sunglasses
首页大图-04

Önümleriň klassifikasiýasy

Saýlamak üçin önümleriň dört kategoriýasy

Optical Eyewear

Optiki äýnek

Özüňizi nähili kabul edýändigiňizi şekillendirmek üçin iň gowy äýnek.

Optical Eyewear
Optical Eyewear

Optiki äýnek

Optiki äýnek

Sunglasses

Günlük äýnekleri

Daş keşbiňizi peseltmek we gözüňizi goramak üçin ajaýyp aksesuar.

Sunglasses
Sunglasses

Günlük äýnekleri

Günlük äýnekleri

Reading Glasses

Aýna okamak

Reňkleriň we stilleriň dürli görnüşleri boýunça görüşiňizi gowulandyryň.

Reading Glasses
Reading Glasses

Aýna okamak

Aýna okamak

Blue Light Glasses

Gök çyralar

Gözleriňizi zyýanly mawy yşykdan goraň.

Blue Light Glasses
Blue Light Glasses

Gök çyralar

Gök çyralar

Biz hakda

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Dünýäde ýokary hilli, elýeterli gözlükleri dizaýn etmek, ýasamak, öndürmek we eksport etmek boýunça 15 ýyldan gowrak ýöriteleşen, dünýä belli marka ýa-da zynjyr dükanynyň iň möhüm üpjün edijisi we hyzmatdaşy bolduk.Önümlerimiz dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda eksport edilýär.Wenzhou önümçilik merkezine we Şanhaýyň döredijilik dizaýn merkezine esaslanyp, täze model baradaky bir däli pikirden iň çylşyrymly taslama çenli müşderilerimiziň köp talaplaryny kanagatlandyryp bileris.Epidemiýa ýagdaýynyň agyr günlerinde-de ösmegimizi dowam etdirýäris.

Has giňişleýin gör
Video

Kärhananyň artykmaçlygy

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Önümçiligiň we işleýşiň ösmegine ýardam bermek

Exporting countries
Countriesurtlary eksport etmek
Factory area
Zawod meýdany
Enterprise employees
Kärhananyň işgärleri
Partner
Hyzmatdaş

ÖNÜMI

Kärhanamyza hoş geldiňiz

ÜPJÜNÇILIGimiz

Kärhanamyza hoş geldiňiz

OUR ADVANTAGES

Qualityokary hilli materiallar

Modelshli modelleri ýokary hilli materiallar bilen öndürýäris.

High quality materials

Döredijilik dizaýny, Şanhaý

Täze we dinamiki dizaýnlary bermäge dowam edýär.

Creative design, Shanghai

Önümçilik we gözleg

ajaýyp aýratyn bölekleri ösdürip bileris.

Production and Sourcing

Hil kepilligi

Tutuş prosesde hil hakda alada edip başlaýarys.

Quality Assurance
High quality materials

Qualityokary hilli materiallar

Modelshli modelleri ýokary hilli materiallar bilen öndürýäris.

Creative design, Shanghai

Döredijilik dizaýny, Şanhaý

Täze we dinamiki dizaýnlary bermäge dowam edýär.

Production and Sourcing

Önümçilik we gözleg

ajaýyp aýratyn bölekleri ösdürip bileris.

Quality Assurance

Hil kepilligi

Tutuş prosesde hil hakda alada edip başlaýarys

CUSTOMIZED DESIGN

HYZMATDAŞ DIZAYN

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Müşderiniň aýratyn dizaýny

Customer Exclusive Design

Müşderiniň aýratyn dizaýny

Täze pikiriň, owadan suratyň ýa-da ajaýyp sözüň başyndan başlap, müşderi markasy, hususy bellik ýa-da täze seriýalar üçin aýratyn kolleksiýa dizaýnlaryny döredip bileris.

Has giňişleýin gör

Aýratyn dizaýn prosesi

ico
Exclusive Design Process

Aýratyn dizaýn prosesi

Hünär hyzmatdaşlygy prosesine esaslanyp, siziň üçin netijeli dizaýn hyzmatyny hödürleýäris.

Has giňişleýin gör
Customer Exclusive Design

Müşderiniň aýratyn dizaýny

Täze pikiriň, owadan suratyň ýa-da ajaýyp sözüň başyndan başlap, müşderi markasy, hususy bellik ýa-da täze seriýalar üçin aýratyn kolleksiýa dizaýnlaryny döredip bileris.

Has giňişleýin gör
Exclusive Design Process

Aýratyn dizaýn prosesi

Hünär hyzmatdaşlygy prosesine esaslanyp, siziň üçin netijeli dizaýn hyzmatyny hödürleýäris.

Has giňişleýin gör
NEWS

HABARLAR

 • Kärhana habarlary

  Kärhanamyzyň dinamikasyny hakyky wagtda yzarlaň

  Üpjün edijileriň klassifikasiýasy

  Kompaniýa ulaldygyça has köp üpjün ediji tapmaga synanyşar.Üpjün edijileriň klassifikasiýalary haýsylar?1. Strategiki üpjün edijiler Strategiki üpjün edijiler ...

 • Classification of suppliers
 • Kärhana habarlary

  Kärhanamyzyň dinamikasyny hakyky wagtda yzarlaň

  Dogry äýnekleri nädip tapmaly ...

  2-nji bölüm: Hytaýyň äýnek üpjün edijisini ýa-da öndürijisini tapmak üçin kanallar Elbetde, gaty gowy düşüneniňizden soňam gowy üpjün ediji tapmakdan uzak ...

 • How to find right eyewear manufacturers in China? (II)
 • Kärhana habarlary

  Kärhanamyzyň dinamikasyny hakyky wagtda yzarlaň

  Dogry äýnekleri nädip tapmaly ...

  Dünýädäki ähli äýnekleriň 90% -iniň ýasalan ýeri Hytaýdyr.Japaneseaponlar dünýädäki iň oňat äýnek ýasaýarlar, olar hakyky senetçilik ...

 • How to find right eyewear manufacturers in China? (I)
 • Üpjün edijileriň klassifikasiýasy

  Dogry äýnekleri nädip tapmaly ...

  Dogry äýnekleri nädip tapmaly ...